Magazine Alles Palletie

Voor Magazine Alles Palletie verzorg ik de opmaak van het magazine als ook alle andere comunicatie uitingen. Magazine Alles Palletie is een magazine dat verspreid wordt in de gemeente Venlo en heeft per uitgave gemiddeld 20.000 lezers. Het magazine verschijnt vier keer per jaar.